Home  Dextra   |   Dextra-Advies   |   Dextra-Audit   |   Dextra-Consult   |   Dextra�Buitenland   |   Dextra�Groei   |   Route   |   Contact

 
 
 
Dextra-Buitenland
Indien een buitenlandse onderneming medewerkers tewerkstelt in Belgi� moet zij een RSZ�Mandataris hebben. Dit is ook van toepassing voor de zelfstandige ondernemer.
 
De RSZ�Mandataris heeft als opdracht als gevolmachtigde op te treden als mandataris�volmachthouder ten opzichte van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en Federale overheidsdienst Financi�n�Bedrijfsvoorheffing en het Sociaal Secretariaat en de andere sociale bedrijfsdienstleveranciers.
 
Dextra kan hiervoor de nodige formaliteiten vervullen. Dextra kan optreden voor u of voor uw klanten als Mandataris voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Alsook kan Dextra de limosa-aangifte verzorgen.