Home  Dextra   |   Dextra-Advies   |   Dextra-Audit   |   Dextra-Consult   |   Dextra�Buitenland   |   Dextra�Groei   |   Route   |   Contact

 
 
 
Welkom op de website van Dextra
Elke werkgever - groot of klein - wordt dagelijks geconfronteerd met de toepassing van een zeer complexe sociale en fiscale wetgeving. Individueel en collectief arbeidsrecht, de RSZ-reglementering, de verschillende sectoren behorende tot de sociale verzekeringen, de regels inzake bedrijfsvoorheffing, vereisen een gespecialiseerde aanpak.
 
Dextra is de ideale partner voor elke onderneming die uit hoofde van de tewerkstelling van personeel gecon-fronteerd wordt met het administratief beheer van de voormelde problematiek.
  
Dextra legt zich voornamelijk toe op een integraal advies en dienstverlening op elk domein van personeelsbeheer en bedrijfsvoering in de KMO, als het ware een mobiele externe personeelsdienst.
 
Dextra treedt ook op als onafhankelijk adviesbureau in sociale bedrijfsdiensten voor zelfstandigen en ondernemingen Dextra is ook actief over de landgrenzen heen, om voornamelijk onze noorderburen de juiste weg te wijzen in Vlaanderen en voor hen ook op te treden als RSZ � Mandataris.